O Nama

U poslu kojim se bavimo najvažnije su kreativnost, inovacije i jasna vizija

Domar Services je visoko specijalizovana kompanija za pružanje najšireg spektra usluga u domenu održavanja privatnih i poslovnih objekata.

Naša firma koncipirala je svoje aktivnosti u nekoliko sektora: dispečerskog centra, tehničkog održavanja objekata, kućnih popravki, održavanja higijene, mašinskog odgušenja kanalizacije i kurirskih usluga.

Svoje usluge pružamo privatnim i pravnim licima kroz razvijenu mrežu domara koji mogu da pruže brzu i profesionalnu uslugu za različite vrste popravki u domu ili poslovnom objektu.

Stabilna struktura i operativna efikasnost sistema preko kojeg poslujemo, kao i kvalifikovana radna snaga i stalne inovacije, predstavljaju ključ pokretačke snage naše ogranizacije.

Naše usluge su postale imperativ današnjeg poslovanja uspešnih firmi, s obzirom da omogućavaju našem klijentu da se bavi svojom primarnom delatnošću, a da ostale poslove prepusti stučnom timu, što dovodi do znatne uštede vremena i troškova. Upravo je u tome naša glavna uloga – mogućnost da klijentu obezbedimo smanjenje troškova uz podizanje kvaliteta pratećih usluga, kako bi se fokusirao na svoj biznis i stvaranje što većeg profita.

Od samog početka, Domar Services postavlja nove standarde u upravljanju i održavanju objekata pružanjem kvalitetnih usluga i stalnim inovacijama u oblasti usluga koje pruža, posebno uvođenjem kontrolnog dispečerskog centra i ticketing softver-a kojim se prati rad cele naše flote i efikasno upravlja mrežom saradnika na terenu, što je su znatno uticalo na uvećanje efikasnost i efektivnost vršenja naših usluga, na bolju efikasnost i ekonomičnost u radu naših klijenata i sprečavanje mogućih odlaganja i gubitaka u radu, štedeći pritom vreme i novac.

Iskustvo u ovom poslu, širenje delokruga rada na ostale zemlje, stalno uvođenje inovacija koje prate svetske trendove u oblasti FM, stručan i iskusan menadžment i profesionalno obučeni kadrovi i zaposleni, kao i prepoznatljiv način rada sa dugogodišnjim klijentima koje uključuju veoma uspešne vodeće firme u najrazličitijim oblastima poslovanja, uticalo je na izgradnju našeg uspeha, pa danas opravdano, i sa ponosnom možemo reći da smo jedna od najkvalitetnijih preduzeća u oblasti facility managementa na ovim prostorima.

Vizija za budućnost jeste težnja da poslujemo još bolje, brže, efikasnije, kvalitetnije, profesionalnije i da se razvijamo u korak sa našim klijentima.

U poslu kojim se bavimo najvažnije su kreativnost, inovacije i jasna vizija. Ako uzmemo u obzir da će za 10 godina nestati polovina sadašnjih delatnosti, naša namera je  ne samo da ih dočekamo i pratimo trendove, već da ih kreiramo.

Zašto Domar?

Profesionalnost i efikasnost, kao i lakoća s kojom obavljamo svakodnevne outsource poslove, čine nas skoro „nevidljivim“ za naše klijente, iako su rezultati marljivog i posvećenog rada merljivi i „uočljivi“.

Znatno smanjenje i predviđanje troškova i optimizacija rada koje klijenti postižu angažovanjem našeg tima, što je i jedna od glavnih ciljeva svake uspešne kompanije. Ovo postižemo stručnim vođenjem outsource poslova, ali i uvođenjem raznih tehničkih servisa koje su pokazale veliku uspešnost u minimalizovanju troškova naših klijenata.

Kreativnost i inovacije pokreću stalan razvoj naše firme, što je ujedno i glavni oslonac u poslovanju. Ovo neminovno dovodi do dugoročne uštede vremena i novca naših klijenata.

Zadovoljni klijenti – Dugogodišnje zadržavanje naših klijenata i njihova priznanja za kvalitet usluge koju pružamo prestavljaju kamen temeljac, ne samo decenijskog opstanka naše firme na tržištu, već i stalnih inovacija koje su inspirisane upravo saradnjom sa našim klijentima.

Integracija IT sektora igra važnu, pa i ključnu ulogu, u pružanju što kvalitetnijih usluga, rada i poslovnih ugovora. Naš IT tim uvek vredno radi na uveđenju što efikasnijih i modernijih tehnologija, kako bismo vam olakšali poslovanje i uštedeli novac.
Profesionalnost naših zaposlenih – Stručnost i iskustvo našeg menadžment tima u ovom segmentu posla i profesionalno obučeni zaposleni, čine da se svaki posao koji klijent zahteva privodi kraju na vreme, što kvalitetnije i bolje. Naši zaposleni čine posebnu vrednost Domar-a, radeći kao integrisani članovi preduzeća naših klijenata, u sklopu timskog duha.

Neprekidan razvoj u svim segmentima rada – Stalno nastojimo da poboljšamo kvalitet usluga uvođenjem inovacija, profesionalnim usavršavanjem zaposlenih, prilagođavanjem klijentima, usaglašavanjme rada sa evropskim standardima, i širenjem područja rada.
Kroz kontinuiranu reviziju uvek vidimo gde smo sada i gde možemo biti.

Razumemo i prilagođavamo se klijentima – Kada ulazimo u novi poslovni odnos, ulažemo velike napore da u potpunosti razumemo posao kojim se bavite, kako bismo se što bolje prilagodili i uskladili sa vašim načinom rada, jer želimo da se naši ljudi dobro staraju o vašim ljudima, gostima, klijentima i poslovima – kako biste usmerili sve svoje snage u posao kojim se bavite.

Etički kodeksi – Osiguravamo poštovanje zdravlja, bezbednosti u radu i zaštitu životne sredine, poštujući načela uzajamnog poštovanja naših klijenata, i potpuna otvorenost u radu.

NAŠI VERNI KLIJENTI

Prijavite se za Newsleter

Budite u toku sa najnovijim informacijama i ponudama

Usluga Call centra dostupna je 24/7 sa dežurnim
domarom za hitne intervencije.

   Veljka Dugosevica 36, Beograd
   0800 400 700, 063 274 150
   office@domar.rs

      
Copyright © 2023 Domar.rs. All rights reserved. Developed by Media Sector

Login Sign UpPrijavi kvar


Call centar: 0800400700